प्रदेश १ मा नोबेल सहित नेपाल भर ३० अस्पतालमा कोभिड उपचार नि:शुल्क गर्दै सरकार

प्रदेश १ मा नोबेल सहित नेपाल भर ३०  अस्पतालमा  कोभिड उपचार नि:शुल्क गर्दै सरकार

प्रदेश १ मा नोवेल अस्पताल बिराटनगर र अन्य प्रदेशमा जम्मा २९ सहित तिस अस्पतालमा सरकार द्वारा निशुल्क कोभिडको उपचार हुनेभएको छ।

यि हुन हेर्नुहोस अस्पतालमा: